El Port seguirà aportant sorra a la platja de la Pineda cada any

El Port de Tarragona renova el compromís d’abastir de sorra la platja de La Pineda com a mesura ambiental compensatòria per la prolongació del dic de Llevant. L’ens ha tret a licitació les tasques del dragatge i aportació de sorra durant tres anys i fins al 2026. En total s’aportarà 300.000 metres cúbics de sorra a la platja a raó de 100.000 metres cúbics anuals.

Les tasques de dragatge i aportació de sorra a la platja de La Pineda començaran a la primera quinzena de maig, procurant que els treballs de muntatge de la canonada no interfereixin amb l'activitat turística de la platja. Aquesta canonada se situarà a la platja per a l'aportació de sorres mitjançant impulsió. Un cop propulsada la sorra es procedirà a la seva estesa amb la maquinària corresponent.

L’operació, consensuada com a resposta al canvi de corrents marins motivada per la construcció de l’ampliació del contradic de Llevant l’any 2003, es repetirà durant els propers anys. Tot i això, el compromís que vinculava el Port expirava l’any passat.

L’aportació de sorra seguirà sent necessària fins a la futura construcció del Contradic de Ponent. El projecte inclou mesures per a la regeneració i estabilització definitiva de la platja que un cop implementades en la seva totalitat faran innecessària l’aportació de sorra any rere any. Entre d’altres preveu la construcció de nous elements a la zona central de la platja per tal de retenir-la.