Portal Corporatiu

Avís legal i Política de Privacitat

La plataforma de distribució de continguts audiovisuals sota demanda per internet i portals de les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Canal Youtube...), Entitat Pública TAC12, en endavant, TAC12 i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de TAC12 o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús TAC12 o bé, d'entitats  adherides a TAC12 que fan ús de les diferents plataformes.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L'ús d'aquest web, i els portals de TAC12 (xarxes socials) l’usuari podrà obtenir informació de l’actualitat, gaudir de serveis, participar en accions interactives, etc... amb totes les garanties i principis que s’estableixen a la LOPD. Això implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. TAC12  es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web i del portals, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts deles plataformes i diferents portals, estan protegits per la legislació que regula la propietat intel·lectual i no poden ser reproduïts, copiats, enganxats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol manera ni amb qualsevol finalitat sense l'autorització prèvia i per escrit de TAC12 o de les entitats adherides que fan ús de la plataforma, mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. 

No obstant això, l'usuari pot fer ús de les eines que les diferents plataformes posa a la seva disposició per tal de compartir els continguts de la mateixa sempre i quan la reproducció d'aquests no comporti cap modificació ni alteració dels mateixos ni de les eines facilitades. La informació continguda a les diferents plataformes no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de TAC12. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de TAC12 que apareguin en els diferents portals o sobre els quals se n'hi doni informació.

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de TAC12 que no sigui autoritzat per TAC12 o per qualsevol de les entitats adherides que fan ús de les plataformesde TAC12.

Normes d'ús

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de TAC12  sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets TAC12 o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. 

TAC12 no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda a les diferents plataformes, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Més informació:

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de les diferents plataformes només si es compleixen les condicions següents:

 • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats de les diferents plataformes.
 • Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats amb les plataformes, siguin modificats de cap manera.
 • Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les diferents plataformes, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual de TAC12 o dels autors donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Tac12 es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a les seves plataformes, de la configuració i de la presentació d'aquesta informació i de les condicions d'accés. 

TAC12 no serà responsable dels comentaris dels usuaris dels serveis.

Protecció de dades

Segons el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, TAC12 comunica als usuaris deles seves diferents plataformes i web que la informació que faciliten ja sigui per registre, per comunicacions per correu electrònic, pels hàbits de navegació, accions de participació, etc... en general, s’incorporen en un fitxers de dades de la seva titularitat.

La informació que rebem pot ser la següent:

Registre d'usuaris

Per poder utilitzar els serveis deles plataformes de TAC12 no és necessari que sigui usuari registrat del portal i podrà consultar en tot moment la nostra programació, llegir notícies, visualitzar vídeos, etc... Ara bé, hi ha serveis, com ara la participació en concursos i en jocs, la subscripció a butlletins, etc., en els que si vol participar haurà de registrar-te. La SEVA informació es recaptarà en fitxers de dades de titularitat de TAC12 i únicament s’utilitzarà per poder oferir el servei sol·licitat. 

La informació del registre d’usuaris del portal s’incorpora al fitxer de dades de WEB que està inscrit al registre de la Agencia Española de Protección de Datos.

La informació que facilitis en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a TAC12 o a tercers per la informació que faciliti.

Subscripcions a butlletins i comunicacions comercials via correu electrònic

En el cas que es vulguis subscriure a algun butlletí de manera voluntària suposa que autoritzes a TAC12 a que enviï determinada informació o continguts relacionats amb el seu grup de comunicació.

Hi ha la possibilitat que s’utilitzin les adreces de correu electrònic dels usuaris registrats per enviar informació relacionada amb TAC12. En aquest cas, aquestes comunicacions sempre estaran consentides i autoritzades segons el que estableix la legislació específica d’aquest tipus de comunicacions.

Segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el moment que no vulgui rebre més comunicacions de TAC12, només caldrà que ens manifesti la teva voluntat amb els mitjans concrets que t’indicarà el correu electrònic que rebi.

“Cookies”

No s'utilitzaran "cookies" per a l'adquisició de dades personals identificat ives. Les "cookies" només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web. Aquestes "cookies" únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web.

Les "cookies" queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza.

Menors

Els menors tenen espais específics en què poden accedir a continguts adequats a la seva edat, participar en concursos, etc. En el registre general dels llocs de TAC12 únicament ho podran fer els majors de 14 anys.

Les pàgines dels programes de televisió dirigits expressament a menors d'edat tenen informació específica per als pares, així com recomanacions de seguretat i de privacitat que caldria transmetre als menors per educar-los en la utilització d'aquest canal de comunicació. 

Com que internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que hi ha mecanismes i en particular programes informàtics de filtratge i de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles.

Es garanteix la protecció del menor quant als continguts i a les activitats d'oci proposades en les pàgines de Portals de programes infantils i juvenils. En qualsevol cas, es recomana als pares, tutors i representants legals a que consultin en tot moment les condicions de participació en els portals, programes, concursos, etc. ja que allà es troba la informació detallada de cada acció. En cap cas, recaptarà informació de dades relatives a la situació econòmica o la intimitat dels membres de la família i que en cap cas se cediran dades relatives als menors fora de la gestió pròpia de les accions especialment dissenyades per a aquest col·lectiu.

Servei de còpies

Si esteu interessat en obtenir còpies en DVD per visionats privats de programes o reportatges de producció pròpia de programes de TAC12 com aconseguir imatges d’arxiu, posem a la teva disposició el servei de còpies amb DVD.

En el cas que vulguin obtenir la cessió d’aquestes imatges, per procedir a aquest tràmit, haurem de tractar les teves dades personals i les inclourem en el FITXER MULTIMÈDIA amb la finalitat de tramitar la teva petició.

Audiovisual

Les emissions de televisió de TAC12 poden incorporar dades de caràcter personal identificat ives o bé que permetin identificar les persones (veu, imatge, etc.). Aquesta informació es grava pels mitjans de titularitat de TAC12 i, posteriorment, s’emet per les diferents plataformes de comunicació (televisió,  internet, etc.).

La informació de caràcter personal que es recapta per fer possibles les emissions s’incorpora en el fitxer MULTIMEDIA de TAC12 i es tracta amb la finalitat de fer possible la producció i emissió dels diferents programes de televisió i els que estan dissenyats per ser emesos en altres plataformes.

Alguns dels continguts que s’emeten per pantalla després es poden escoltar o visualitzar per altres plataformes de comunicació en qualsevol moment.

Seguretat de les comunicacions

TAC12 adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant www.tac12.tv , segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

TAC12 disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a TAC12, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TAC12.

TAC12 vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i les diferents plataformes, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i deles diferents plataformes.

Exempció de garanties i responsabilitats

Des de les diferents plataformes de TAC12 es pot tenir accés tant a continguts com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, no controlem aquests continguts ni garantim l’existència de virus en la descàrrega de la informació; en conseqüència, TAC12 no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

Les diferents plataformes també posen a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (“links”, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. TAC12 no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i els serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. TAC12 no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.
TAC12 no seran responsables de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des de les diferents plataformes. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través de les plataformesseran responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que TAC12 no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris de les plataformes.

Exempció de responsabilitats per l'ús del Portal

Tant l'accés a les plataformes com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. TAC12 no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

TAC12 no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.
 • Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il•lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a les plataformes web i/o socials es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

0
0
0
s2sdefault