Portal Corporatiu

Política de Privacitat

INFORMACIÓ PER A L’USUARI


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12, és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).


Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

  • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.A qui facilitem les teves dades personals?


No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.


Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12,. Carrer Ramon y Cajal, 70 1pl, - 43005 TARRAGONA (Tarragona). E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Carrer de l'Aigua, 160, 4t, 1a, 08800 Vilanova i la Geltrú - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.


 MESURES DE SEGURETAT


Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12,. Carrer Ramon y Cajal, 70 1pl, - 43005 TARRAGONA (Tarragona). E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Carrer de l'Aigua, 160, 4t, 1a, 08800 Vilanova i la Geltrú - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Distribució de continguts audiovisuals "OTT"

Legitimació base jurídica

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l' Entitat, són les següents:

Finalitat de gestió i prestació dels Serveis.

Consentiment de l' interessat: RGPD: 6.1. a) L' interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Execució d' un contracte: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat és part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.
Compliment d' una obligació legal: RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d' una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Finalitat comercial de comunicacions informatives.

Consentiment de l' interessat: RGPD: 6.1. a) L' interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Interès legítim: RGPD 6.1 f) el tractament és necessari per a la satisfacció d' interessos legítims perseguits pel responsable del tractament.

Decisions automatitzades.

Consentiment de l' interessat: RGPD: 6.1. a) L' interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Execució d' un contracte: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat és part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.

Tractament dades geolocalització

Consentiment de l' interessat: RGPD: 6.1. a) L' interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Execució d' un contracte: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat és part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.

Tractament IP

Consentiment de l' interessat: RGPD: 6.1. a) L' interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Execució d' un contracte: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat és part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.

Les dades d' emplenament obligatori s' especifiquen en els diferents formularis existents a la plataforma web i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició.

Vostè ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les demanem. És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres sistemes de tractament, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Conservació


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i un cop finalitzi l' esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

Procedència de les dades
Les dades personals objecte de tractament per XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i dels mitjans locals de preferència procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d' altres administracions públiques d' acord amb les previsions legals.
Cessió de dades

L'informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, a excepció d'aquelles cessions necessàries per donar compliment a una obligació legal.

D' altra banda, si és necessari o útil per assolir les finalitats descrites, ens reservem el dret de revelar o donar accés a dades personals als destinataris següents, sempre que estigui autoritzat o constitueixi una exigència legal: Administracions públiques, administracions governamentals, tribunals i autoritats competents.

Transferència internacional de dades

No es realitzaran transferències internacionals de dades.

Menors de 14 anys

En el cas d’ usuaris menors de 14 anys serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas que el responsable, XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL , detecti usuaris que existeixi la possibilitat de que siguin menors de l' edat indicada, es reserva el dret a demanar una còpia del seu DNI o document equivalent o, si s' escau, l' autorització dels seus pares o tutors.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixen, o no.
Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament el Responsable les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d' ús comú i lectura mecànica i transmetre' l a un altre responsable.
No ser objecte de decisions automatitzades basades únicament en el tractament de les teves dades, inclosa l' elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre el titular de les dades o pugui afectar-lo significativament.

El titular pot exercir els seus drets:


Mitjançant escrit dirigit a l’entitat ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12

O bé mitjançant escrit dirigit a XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL a la direcció Recinte Maternitat-Pavelló Cambó. Travessera de les Corts 131, 08028 Barcelona, referència "Protecció de Dades".
Mitjançant correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".
En cas de no estar satisfet amb la resposta a l' exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica en www.apd.cat, o davant de la Agencia Española de Protección de Datos.

Mesures de seguretat de dades tècniques i organitzatives


La informació proporcionada pels usuaris es processa i emmagatzema amb l' ús de mesures de seguretat apropiades. ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TAC12, protegeix les dades de l' usuari de l' accés, ús o divulgació no autoritzats. Les dades es processen en un entorn controlat amb alts nivells de protecció. Com a recordatori, per motius de seguretat, els usuaris no haurien de compartir la seva informació de registre amb tercers.

Modificacions a la present informació de protecció de dades


Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades quan ho estimem necessari o quan es produeixin modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la seva informació personal. Si disposem de la seva adreça de correu electrònic o telèfon mòbil, també li enviarem un missatge amb informació sobre aquests canvis. En cas de ser necessari, renovarem el seu consentiment perquè ens confirmi que està d' acord amb aquests canvis.

 

 

0
0
0
s2sdefault