Valls projecta canvis urbanístics a l'entorn del Museu Casteller

Valls vol reordenar l’entramat urbà de l’entorn del Museu Casteller. L’Ajuntament planteja ara una modificació del Pla de Millora Urbana per enderrocar edificis buits i en mal estat i obrir un nou vial entre les carrers Sant Oleguer i Sant Antoni, a un dels laterals del museu. També contempla ubicar en el mateix espai un nou equipament públic.

L’Ajuntament de Valls promou la modificació del Pla de Millora Urbana del Centre Històric de Valls per projectar una actuació d’esponjament a l’entorn del Museu Casteller. La modificació afectaria a quatre immobles deshabitats i en runa situats al carrer Sant Oleguer, i dos més amb façana al carrer Sant Antoni. És un espai de 300 metres quadrats de superfície que dona a la façana lateral del Museu Casteller. La futura actuació endreçaria aquest accés al Museu amb l’habilitació d’un nou vial que uniria els carrers Sant Antoni i Sant Oleguer. També hi hauria espai per a un futur equipament.

Per poder implementar aquest projecte, el consistori vallenc  necessita modificar el Pla urbanístic. Una vegada formalitzat el tràmit es podrà desenvolupar el projecte i iniciar els tràmits de negociació amb els propietaris o d’expropiació dels edificis en mal estat afectats per la modificació.

Aquesta no és l’única modificació que vol promoure el consistori al Pla de Millora Urbana per actuar dins l’àmbit del Barri Antic i també, a l’entorn del Museu Casteller. L’actual equip de govern assegura que endreçar aquest espai és una prioritat. Per això també estudia modificar el pla urbanístic per intervenir al carrer Forn Nou i a l’entorn de l’edifici de Ca Padró. Un edifici, aquest últim, sobre el qual l’Ajuntament ha engegat un procés d’expropiació amb la voluntat de reconvertir-lo en un equipament públic.

Canvia't al 39 a la TDT