Els 3.500 nous docents obliguen a canviar les agendes dels centres educatius


La reducció de l'hora lectiva va ser la gran victòria dels sindicats dels mestres durant el conflicte laboral del curs passat, però els directors de secundària, on s'han registrat els principals problemes d'organització, mantenen una crítica: el moment escollit per aplicar la mesura.

A primària s'han incorporat 1.400 mestres nous i més de 2.100 a secundària. Educació ha atorgat als centres màxima flexibilitat per reajustar les graelles educatives amb la incorporació dels nous docents. I alguns instituts han optat per no reduir l'hora lectiva, tot i tenir més professors en plantilla a partir d'avui.

La majoria dels nous mestres de primària són docents generalistes i de pedagogia. En el cas de secundària, la majoria de les noves incorporacions són professors d'anglès.

Dos de cada tres nous docents ja estaven al centre abans de la reducció de l'hora lectiva i a partir d'avui completaran la seva jornada; o bé, allargaran una substitució.