L'Espluga aprova una nova ordenança per regular la tinença d'animals

 

El ple municipal de l’Ajuntament de l’Espluga ha aprovat inicialment la nova ordenança reguladora de tinença d’animals. El text dona resposta a la que ha estat una de les principals causes de conflictes veïnals els darrers anys, per les colònies de gats i els excrements de gossos a la via pública. L’Ajuntament estableix sancions que, en el pitjor dels casos, poden arribar als 3.000 euros.

La nova ordenança pretén recollir els drets dels animals i els deures dels propietaris. Per un costat, habilita normativament que persones autoritzades puguin alimentar les colònies de gats controlades. Per contra, reconeix com a infracció lleu que algú no autoritzat dipositi menjar a la via pública i pot ser sancionat amb una multa de fins a 750 euros.

SANCIONS DE FINS A 3.000 EUROS

El text estableix tres nivells d’infraccions fins a les molt greus, que estipulen multes d’entre 1.500 i 3.000 euros. Es considera greu, no recollir les deposicions dels animals o deixar els gossos sense lligar a la via pública. Això pot costar per als infractors de 750 a 1.500 euros. A més de tot això, la nova normativa també estableix l’obligació de censar els animals i en regula la seva venda. A partir d’ara, s’obre un període d’al·legacions fins a l’aprovació definitiva de l’ordenança.

Mentrestant, el que ja ha entrat en vigor són les bases que regulen la borsa d’habitatge social. Els interessats ja poden presentar les seves sol·licituds pel lloguer del pis del carrer de les Parres. El següent que s’oferirà serà l’habitatge del carrer Templaris.

EL 2021 ES TANCA AMB UN ROMANENT D'1 MILIÓ D'EUROS

D’altra banda, el Ple d’aquest dijous també va aprovar la liquidació dels comptes municipals del 2021 que s’han tancat amb un romanent positiu de gairebé 1 milió d’euros. Aproximadament, la meitat es podrien incorporar a l’actual pressupost.