Falten infermeres i més de la meitat s'ha plantejat plegar

Més de la meitat de les infermeres tarragonines s'han plantejat deixar la feina i canviar d'àmbit laboral. Després de la pandèmia, el pessimisme i l'estrès s'imposa entre la majoria de les professionals de la salut, que dubten que la situació a la infermeria pugui millorar. Es queixen, sobretot, de l'elevada càrrega de treball i de les condicions laborals.

Estressades, desanimades, frustrades o cremades, així és com se sent un alt percentatge del personal d'infermeria de Tarragona, la majoria dones. Ho revela la darrera enquesta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona que ha recollit el desgast de les professionals després de la pandèmia. Denuncien que ja fa anys que es treballa sota mínims. L'impacte del coronavirus ho va posar en evidència i va agreujar la situació.

PESSIMISME AMB EL FUTUR

De fet, un 85% de les infermeres enquestades creu que la situació laboral no millorarà. Es queixen, principalment, de les condicions de treball, l'elevada càrrega de feina, la conciliació o l'estabilitat laboral. Això es tradueix en un gran cansament de les plantilles i, com dèiem, que més de la meitat s'hagi plantejat buscar feina en un altre sector. A qui s'hi ha d'afegir les que prefereixen anar a treballar a un altre país on les condicions laborals són millors.

De fet, en la mateixa línia que el Col·legi de Metges, pensen que no hi haurà suficients professionals per donar servei als hospitals privats i públics que es plantegen en un futur al territori. Una nota positiva, a mitjà termini, és que ha augmentat el nombre d'estudiants als graus d'infermeria.

En qualsevol cas, però, quan surtin de la universitat s'haurien de trobar un escenari més favorable. Per això, des del Col·legi d'Infermeres reclamen una major inversió per part del Govern, millorar les condicions laborals i resoldre els processos d'oposicions.