Asfalts més sostenibles en sis carreteres de Tarragona

És una imatge habitual, la dels operaris de la Diputació de Tarragona reforçant el ferm de les seves carreteres. Hi ha un detall, però, que no és gens usual. En aquesta via, que comunica Reus amb Vinyols i els Arcs, s'està aplicant una mescla d'asfalt temperada i ultrafina. Si, les mescles tradicionals es fabriquen a 180 graus, aquesta es produeix per sota dels cent graus.

A més a més, quan s'aplica, el producte està a uns 60 graus. Això comporta dos beneficis. Per una banda, vers els treballadors, que estan menys exposats a les altes temperatures dels ferms i, per altra, vers el medi ambient, la seva elaboració i ús són menys contaminants.

L'actuació s'ha impulsat gràcies a l'arribada de Fons europeus Feder, que han permès renovar el ferm de vint quilòmetres de sis vies diferents del Camp de Tarragona. En tres d'elles s'ha aplicat mescla temperada, en les tres restants, com és aquest cas, la mescla és temperada i, a més a més, ultrafina. El gruix ja no és de cinc centímetres, com fins ara, sinó que només s'aplica un centímetre i mig. Malgrat això, la seva vida útil és més extensa que el ferm tradicional.

Ara els tècnics responsables del projecte analitzaran l'evolució d'aquests asfalts  renovats. Si els resultats són positius, l'ús d'aquest producte es podria estendre a la resta d'infraestructures tutelades per la Diputació de Tarragona.