Els jutjats reobren amb previsió de col·lapse imminent

Demàtorna l'activitat habitual als 70 jutjats de la demarcació de Tarragona i ho fa amb la previsió d'un augment d'instruccions que pot agreujar encara més el col·lapse ja existent abans de la pandèmia. Els jutjats civils, laborals i mercantils seran els que més patiran.

I és que a les milers d'actuacions jurisdiccionals que han hagut de ser suspeses durant les darreres setmanes, s'ha d'unir els 15.000 escrits i 5.000 demandes presentats durant l'estat d'alarma.

Tot això comportarà una càrrega de treball a uns jutjats que abans de l'estat d'alarma ja rebien en molts casos entre un 70 i un 80 per cent més de les causes que podien assumir. Per jutjats, els relacionats amb el mercat de treball seran els més afectats a causa de les conseqüència econòmiques i laborals que provocarà la crisis actual.

Una situació que s'agreuja a les diferents seus judicials que existeixen a la ciutat de Tarragona, ja precaritzades abans de la crisi i amb la demanda constant d'una nova ciutat judicial. Les noves mesures d'higiene i seguretat obligaran per una banda a espaiar el temps entre judicis i per l'altra a inhabilitar algunes sales de vistes que no reuneixen les condicions necessàries. Per tot això s'ha habilitat poder fer vistes tant a les tardes com al mes d'agost, tot i que des de l'Audiència de Tarragona veuen molt complicat tenir els mitjans suficients per dur-ho a terme.

Per tot això es demana un pla de xoc per a la millora de l'activitat judicial que passi per una reforma legal que permeti agilitzar procediments. També un increment del nombre de jutges i de plantillaper pal·liar una situació que, en el cas de Tarragona, ha fet que dels 70 jutjats de la demarcació deu no hagin tingut cap jutge assignat des del mes de gener.