Un estudi alerta d'episodis greus de contaminació al voltant del polígon químic nord

 

La qualitat de l’aire al voltant del Morell no és bona. Així ho recull un nou estudi que ha registrat episodis de contaminació per altes concentracions de benzè o butadiè provinents del polígon químic nord. Uns pics de contaminació que, precisament, han incrementat en els darrers mesos, per bé que la tendència des del 2011 era a la baixa.   

Els elements de mesura han registrat pics de concentració de benzè o butadiè que superen els límits acceptables per la salut pública i que estan directament relacionats amb la direcció del vent. Les dades indicarien que la qualitat de l’aire no és bona, com ha conclòs el director del Laboratori de la UPC, Xavier Roca, per la presència elevada de compostos cancerígens en determinats moments.

L’estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya es desmarca dels estudis fets per la Generalitat i les empreses perquè no recullen els pics de contaminació, ja que es basen en mitjanes temporals i, els valors en conjunt no mostren que se superin els límits.

Crítics i decebuts amb el paper de la Taula Territorial de la Qualitat de l’aire, l’Ajuntament del Morell i la plataforma Cel Net asseguren que aquest quart estudi ja deixa clar quin és el problema, ara reclamen conèixer les causes i demanen solucions a les indústries. L’alcalde del Morell, Pere Guinovart, ha expressat que “hem d’aconseguir forçar les indústries per baixar les emissions”.

L’Ajuntament del Morell segueix reclamant a la Generalitat que desenvolupi un estudi de l’aire del nord i el sud, però que no sigui finançat per part de les indústries perquè pugui ser creïble.