Els sindicats denuncien el tancament de línies a l'escola pública i no a la concertada

Preocupació entre els sindicats del món educatiu davant la voluntat del Departament de tancar diverses línies de l'escola pública del Camp de Tarragona mentre no es planteja cap canvi pel que fa a les concertades.

Una realitat que es fa pal·lesa a la ciutat de Tarragona, on es preveu suprimir línies a l'Institut Tarragona i el Martí i FranquèsPer contra, els representants del professorat asseguren que cap dels centres concertats del municipi veuran reduïdes les seves línies.

Els sindicats alerten que això pot provocar que alumnes que viuen al centre de Tarragona hagin de desplaçar-se fora d'aquest creant una oferta educativa descompensada que no respon a la demanda real.

SUBSTITUCIONS QUE QUEDEN PER COBRIR

El Departament defensa que el tancament de línies respon a la reducció de la natalitat, però els sindicats ho veuen com una bona oportunitat per esponjar ràtios millorant la qualitat educativa. D'altra banda, també critiquen la sobrecàrrega de feina i l'empitjorament de les condicions laborals arran de les retallades de fa més d'una dècada que no s'han revertit.

Per tot això, els sindicats educatius alerten que la funció docent ja no és atractiva i que cada vegada costa més cobrir les substitucions. A tall d'exemple, un 70% de les substitucions de secundària han quedat descobertes aquesta setmana a Catalunya.