Ercros invertirà més de 40 milions a la demarcació de Tarragona fins al 2025

Ercros executarà 14 projectes a Tarragona en el marc del seu pla estratègic fins al 2025. Persegueix tres grans objectius: diversificació, digitalització i descarbonització. Suposarà una inversió de més de 40 milions d'euros a les cinc plantes de producció de l'empresa a la demarcació. La majoria de les actuacions seran per reduir un 35% les emissions de CO₂ els pròxims anys i millorar l'eficiència energètica. El pla es presentarà als fons europeus Next Generation per agilitzar l'execució de les inversions. 

Una de les apostes per minimitzar la petjada ambiental serà la construcció d'una nova unitat de producció de vapor a partir de biomassa a Vila-seca. Aquestes instal·lacions, juntament amb l'aprofitament de l'hidrogen que ja es produeix, ha de suposar una reducció del consum de gas natural. També es preveuen unitats d'aprofitament del calor residual dels processos de producció i la substitució del reactor de la planta de producció de dicloroetà per un de més eficient.

D'altra banda, en els pròxims 5 anys Ercros espera automatitzar i digitalitzar processos.  En conjunt, s'estima que pla estratègic crearà entre 10 i 20 nous llocs de treball directes i una trentena d'indirectes.

A més, fins al 2029 l'empresa té prevista una inversió total de 92 milions d'euros i la generació d'un resultat brut d'explotació addicional de 194 milions.