Vila-seca ampliarà les dependències de la Policia i reformarà l'Estadi i el seu entorn

El pla de reforma permetrà duplicar l'espai existent a hores d'ara. L'ajuntament ja ha comprat l'últim local adjacent a l'edifici consistorial amb la intenció d'actualitzar el servei als nous temps. D'altra banda, les obres de transformació de l'estadi arrencaran aquest mateix mandat, aplicant-se un disseny que l'obrirà al públic i que multiplicarà els possibles usos.

El passat 17 d'agost un petit incendi va provocar un bon ensurt a Vila-seca en afectar, sense danys personals, l'edifici logístic de la Policia Local. Això va accelerar els treballs previs per canviar les instal·lacions. La compra d'aquesta cafeteria, cantonada amb els carrers Joan Salvadó i Voltas i La Font, a més de l'adquisició anterior d'altres locals més petits, permetrà la connexió de dos edificis municipals, el consistorial i el del cos de seguretat vila-secà.

Es comptarà amb el doble d'espai per oficines i dependències de comandament i es modernitzarà l'edifici de serveis amb recursos addicionals. Afirmen que el canvi, que forma part d'un projecte d'adequació de la planta baixa de l'ajuntament, serà rotund en només 2 anys.

Dins l'actual mandat, que acaba l'any 2019, també es contempla la reforma de l'estadi municipal. De la mateixa manera que va passar amb el castell al seu dia, es destruirà l'actual mur opac i es multiplicarà l'oferta esportiva. Mentre es perfila el pla director de renovació de l'estadi, afirmen que serà possible licitar i iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys.