Vila-seca engega un paquet de propostes per fer front al COVID-19

El consistori ha ajornat tots els cobraments de taxes i impostos fins a nova data, i es prioritzaran els pagaments a proveïdors i concessionaris municipals. El consistori mobilitzarà, a més, un fons de contingència d'ajudes imminents que ascendirà a 250.000 euros destinats a emergències socials.