Expedienten propietaris de 55 immobles del Barri Antic pel seu mal estat

L’Ajuntament de Valls intensifica la inspecció i les sancions als propietaris d’edificis del centre històric en mal estat. Ha obert expedient a 55 immobles que presenten deficiències molt greus requerint als propietaris actuacions immediates.

La mesura arriba després que la diagnosi realitzada pel consistori durant el passat mandat hagi revelat que gairebé una quarta part dels edificis de la zona presenten problemes estructurals greus o molt greus.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

La diagnosi ha detectat fins a un 10% de cobertes en mal estat per la humitat i la manca de manteniment. També indica que gairebé la meitat dels immobles presenten deficiències de diferents nivells de gravetat a la seva façana.

Per això, a banda de les sancions, per revertir la situació, l’Ajuntament també ha reforçat les línies d’ajuts a la rehabilitació els últims anys. En els últims cinc anys ha invertit 265.000 euros en subvencions. En total, s’han donat ajuts a 58 obres privades a la zona, 13 l’últim exercici.

Enguany, aquesta línia d’ajuts incrementarà la seva partida i arribarà als 80.000 euros. D’altra banda, el consistori també manté el 95% de bonificació en la llicència d’obres per incentivar els propietaris a actuar. Segons l’estudi, la propietat de la major part dels edificis en mal estat correspon a bancs o grans tenidors.