La ciutat ibèrica del Vilar era més extensa del que es pensava

L’estudi realitzat els últims mesos per arqueòlegs de la Universitat de Barcelona a un  solar dels antics magatzems del Moll de l’Estació revelen que la ciutat ibèrica de Valls encara podria ser més extensa del que es pensava.

Les imatges aèries realitzades pels mateixos arqueòlegs mostren els descobriments fets durant la tercera campanya d’excavacions a la zona. Aquestes han permès descobrir dues sitges d’emmagatzematge i un carrer pavimentat de 6 metres d’amplada, que juntament amb el que ja es coneixia delimita un barri de setze habitatges.

També s’ha identificat un tram de muralla que s’estén en direcció est cap al torrent del Catllar i que ampliaria l’abast de l’assentament dels segles IV i V abans de Crist, que ara es situaria entre 7 i 8 hectàrees de superfície.