Més inversió en rehabilitació i més diners per a subvencions a Valls

La pròxima convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis del centre històric que obrirà l’Ajuntament enguany comptarà amb una dotació econòmica de 70.000 euros per finançar les subvencions. És un 40% més que el passat exercici i respon a la demanda creixent que ha detectat el consistori. De fet, el curs passat es va triplicar el volum d’inversió en reformes al centre històric fins a arribar als 173.000 euros invertits pels propietaris i la partida de 50.000 euros en ajuts, ara atorgats, s’ha esgotat.

Les reformes no han afectat més edificis que els últims anys, 12 dels 33 que s’han rehabilitat els últims tres exercicis al centre històric, però sí que han tingut un impacte de major envergadura, ja que majoritàriament ha afectat façanes.

La línia de subvencions prevista pel consistori està destinada a la rehabilitació de façanes i instal·lacions comunes, però també de l’interior dels habitatges. Es complementa amb ajuts fiscals que fa quatre anys que s’apliquen com el 95% de bonificació de la llicència d’obres a totes les actuacions incloses dins l’àmbit del centre històric.