Un mapa virtual interactiu permetrà geolocalitzar 13.000 punts d'interès de Valls

L’Ajuntament de Valls implementa a la seva plana web una nova eina per facilitar l’accés a la informació de serveis del municipi a la ciutadania. Es tracta d’un mapa on es poden geolocalitzar fins a 13.000 referències de serveis i activitats. S’hi inclouen, entre els 17 camps previstos, serveis de l’administració, activitats, comerços i empreses, però també, per exemple, punts d’hidrants o un catàleg de l’arbrat de Valls, amb 6.000 exemplars.

L’eina també permet recuperar imatges aèries antigues per entendre l’evolució del municipi i, en un futur, s’incorporarà al mapa el document del nou POUM, ja aprovat. L’eina serveix al consistori per documentar les dades de què disposa, però també per obrir-les a la ciutadania.