Valls enforteix els serveis socials

La pandèmia ha provocat molts estralls econòmics i molta més feina pels serveis socials. A Valls, l'Ajuntament guanya múscul en aquesta àrea redefinint l’estructura de llocs de treball.

En ple extraordinari el consistori ha aprovat la consolidació de dotze places de tècnics i administratius vinculades fins ara a contractes programa del Departament de Treball de la Generalitat i de l’Institut Català de la Dona. Llocs de treball que ara ha incorporat al funcionariat de l’Ajuntament. D’aquesta forma es garanteix l’estabilitat laboral, que ja no dependrà de la continuïtat dels projectes renovables temporalment.

És el principal argument emprat pel govern per justificar una mesura que, diuen, no s’ha pres abans per la cotilla de la llei d’estabilitat pressupostària.

La nova estructura laboral també ha convençut l’oposició, que l’ha aprovat per unanimitat.

Canvia't al 39 a la TDT