Analitzen l'estat del subsòl de la plaça de l'Oli

L’Ajuntament de Valls promou un estudi amb georadar i tomografia elèctrica per conèixer el subsòl que amaga la plaça de l’Oli. L’objectiu és tenir una radiografia de la zona de cara a futures intervencions urbanístiques com les que preveu el POUM en aquest espai. L’estudi arriba després d’haver detectat humitats i problemes estructurals al terra de la plaça. 

Els estudis topogràfics previs del subsòl de l’entorn de la plaça de l’Oli per una futura actuació als immobles  del voltant, realitzats l'any passat van detectar humitats. Ara, unes cales al subsòl han determinat la possible procedència d’aquestes humitats: una canonada que perdia. L’estudi, que també buscava l’antic empedrat de l’espai, va detectar també altres problemàtiques.

Ara s’han realitzat unes prospeccions no invasives amb tècniques de georadar i tomografia elèctrica. Els impulsos elèctrics arriben a diferents profunditats i permetran, fins a quatre metres de fondària definir l’entramat de canonades i cavitats que formen el subsòl de la plaça de l’Oli. L’estudi resultant permetrà dibuixar una radiografia de l’estat de l’espai, punt de partida previ de qualsevol intervenció futura a la zona.