Els torrencs podran aportar idees al Pla d'Habitatge

Del 3 al 19 de març, els torrencs podran fer aportacions per enriquir el Pla Local d’Habitatge. Durant aquest període podran interactuar a través de la plataforma en línia plahabitatge.torredembarra.cat.

D’aquesta forma, s’avança en la redacció del pla, que ara arriba al procés de participació ciutadana després d’una diagnosi sobre la situació de l’habitatge que ha estat realitzada per una empresa especialitzada. Els veïns podran consultar la diagnosi en la mateixa plataforma que disposarà de formularis per desenvolupar les diferents aportacions. Hi poden participar les persones empadronades a Torredembarra, a partir de 16 anys. El Pla Local d’Habitatge és una eina de planificació que servirà de base pel desenvolupament d’un nou POUM.