Gala Premi Mañe i Flaquer Nov 2021

Torredembarrà revisarà el Pla Educatiu d'Entorn

El Pla Educatiu d'Entorn de Torredembarra es modificarà per adequar-lo a les necessitats actuals i per aconseguir més participació de les associacions de famílies i entitats del municipi. Està previst que es faci una reunió oberta per trimestre. La primera serà el 13 d'octubre.

El procés de renovació global coincideix amb els 15 anys de la creació del pla educatiu, un dels primers i de referència. Enguany, la quarantena d'activitats que es duran a terme segueixen la mateixa línia que els anys anteriors centrant-se en diversos eixos: l'entorn, la família, l'escola i la salut i el foment de la lectura i la llengua.