Gala Premi Mañe i Flaquer Nov 2021

Tarragona, la segona demarcació catalana amb més emigració juvenil

 

Alerta de la UGT als riscos de la precarietat laboral al Camp de Tarragona pels més joves. I la dada que obre l’alerta és l’increment d’un 124% del nombre de joves que han hagut de marxar del país per treballar en condicions dignes i segons la seva qualificació. Des del 2009 han marxat de les comarques de Tarragona 5.449 joves, sobretot a països com França, Suïsa o Alemanya, per aquest ordre. Els motius, els ha explicat avui el sector juvenil de la Unió General de Treballadors.

Llogar un pis de 80 metres quadrats a Tarragona s’emporta el 70% del sou mensual d’un jove. Comprar-lo, 13 anys complerts del seu salari. El lloguer a Tarragona ha pujat un 0,8%. És on menys puja de Catalunya, però aquí la precarietat laboral provocada per la temporalitat del sector serveis accentua el greuge comparatiu.

Després de Girona, la demarcació de Tarragona és la que més emigració juvenil ha provocat a Catalunya des de l’inici de la crisi econòmica.

La UGT avisa que l’atur juvenil, situat al 40%, és el doble de l’atur adult. Mentre ens els treballadors joves s’afegeix un altre greu problema. La sobrequalificació front la categoria laboral real i les tasques que acaben desenvolupant, en molts casos lluny de l’alta formació de que disposen. Això situa els sous de mitjana als 10.000 euros anuals bruts entre els joves menors de 25 anys i els 19.000, de 25 a 34.

Aquest fet s’agreuja sobretot a les noies. L’escletxa de gènere entre els joves la marquen sobretot les diferències entre les feines vinculades a la tecnologia o l’enginyeria, ocupades especialment per nois.