La qualitat del treball continua baixant, tot i el final de la crisi

En els últims quatre anys les condicions de treball, l'accés al mercat laboral i, sobretot, els salaris, han empitjorat d'una manera superior als pitjors anys de la crisi econòmica. Així ho constata un estudi de la UGT que també manté la demracació de Tarragona com la que presenta ptijors dades de Catalunya

Segons l'índex de Qualitat del Treball del Camp de Tarragona, encarregat per la UGT, els darrers 4 anys han estat els pitjors de la darrera década pel que fa a la degradació del mercat laboral en referència a condicions laborals, accés a aquest mercat laboral, la protecció social de la desocupació i els salaris.

En aquest sentit, durant els darrers anys han augmentat de manera exponencial els contractes temporals, entre ells en gran mesura els inferiors a trenta dies, mentre que els salaris s'han rebaixat fins a límits insospitats fins i tot durant els pitjors anys de la crisi econòmicaUnes dades que, segons la UGT, posen damunt la taula les conseqüències de la reforma laboral aprovada l'any 2012 i refermen que, tot i que les dades macroeconòmiques diuen que s'està sortint de la crisi, aquesta sortida no ha arribat als treballadors.

Segons l’estudi, la demarcació de Tarragona torna a presentar unes dades pitjors a les de la mitjana catalana. És per això que des del sindicat reclamen la posada en marxa de mesures ajustades a cada territori. 

Un estudi que des del sindicat remarquen continuaran fent en un futur davant de les negres perspectives que diuen esperen els propers anys