La URV dissenya un model matemàtic per conèixer millor com es transmeten malalties per l'aire

Moltes malalties infeccioses de transmissió per l’aire com ara la Covid o la grip es contagien per aerosols que generem quan tossim, estornudem, o fins i tot quan parlem. Fins ara, la ciència comptava amb uns models simplificats per analitzar-los perquè el moviment de l’aire està governat per equacions complexes. Investigadors del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Rovira i Virgili han desenvolupat un model matemàtic que descriu la dispersió d’aquests aerosols amb molta més precisió. Per fer-ho, han fet servir els recursos del Barcelona Supercomputing Center.

Així, es determina que les partícules necessiten al voltant de 5 minuts per assolir la mescla perfecta, que és el punt quan aquestes s’han repartit de forma homogènia i per tant el risc de contagi és el més baix possible.

Una altra conclusió és que els aerosols triguen més a dissipar-se al centre que a prop de les parets de l’habitació. A la pràctica, aquest nou model pot ajudar a dissenyar sales, equipaments i sistemes de ventilació que redueixin el contagi en espais sensibles com escoles, hospitals, residències i laboratoris.