Nou intent per reobrir l'antic Iot de la platja Llarga dos anys després

La Generalitat ha convocat de nou la licitació per reobrir l'antic restaurant Iot de la Platja Llarga. El procés va quedar desert fa poc més d'un any després que Tucan 2016, l'empresa que va guanyar el concurs, presentés la documentació fora de termini.

En aquest cas, la concessió es redueix quatre anys, fins als sis. D'aquesta manera, expirarà quan també ho faci la concessió del restaurant La Sardineta, que ocupa la planta superior de l'immoble.

Aquesta reducció de la vigència del contracte també s'ha traduït amb la corresponent baixada del cànon que haurà de pagar l'empresa adjudicatària, que, d'entrada, superarà els 30.000 euros anuals.

Una xifra que els competidors poden millorar a l'alça, tal com va passar a la darrera licitació, que es va adjudicar per 85.000 euros a l'any després que s'hi presentessin 10 empreses.

iot 2023

Més enllà de l'oferta econòmica, l'òrgan de contractació valorarà aspectes relacionats amb la gestió ambiental del restaurant, així com els criteris socials dels projectes.

Els interessats hauran de presentar les seves propostes abans del dia 12 de gener.

El Iot està tancat des de finals del 2021, quan l'antic gestor de l'espai va perdre la batalla judicial contra la Generalitat per intentar allargar la concessió que tenia des de feia 30 anys.