El Museu Diocesà es renova

Dues de les sis sales que el Museu Diocesà de Tarragona té al voltant del claustre de la Catedral presenten un nou aspecte. A l'antiga botiga del temple s'hi recullen obres que expliquen la història de l'església entre la prehistòria fins al període islàmic. Al seu costat, un segon espai, el refetor de la Catedral. L'antic menjador de la primitiva comunitat de canonges exposa ara una cinquantena de peces eminentment medievals.

No és casualitat que aquestes obres ocupin aquest espai. El nou projecte museogràfic neix amb l'objectiu de conjugar contingut i continent, seguint un ordre diacrònic que ajudi a entendre les peces en espais històricament relacionats.

DDR 2 MUSEU

La reordenació d'aquestes dues sales ha tingut un cost de prop de 60.000 euros, gran part dels quals han estat aportats per la Generalitat i la Diputació. El projecte de renovació, però, no s'acaba aquí.

Aquesta, però, és una iniciativa temporal. La direcció del Museu Diocesà apel·la a administracions nacionals i suprancionals per a reunir poc més de tres milions d'euros. Aquesta quantitat permetria a l'equipament convertir un espai de 40.000 metres quadrats en el gran Museu Diocesà que tenen projectat. Un recinte a tocar de l'edifici del Seminari.

En aquest es recollirien totes les obres que estan repartides actualment pel claustre i s'exposarien d'una manera didàctica pensada tant per al visitant estranger com per a la comunitat acadèmica de tots els nivells.

Mentre no arribi aquesta gran inversió, continuarà el procés de renovació del fons museogràfic. De moment, les noves sales ja estan obertes al públic general.