Primer pas per al nou local dels Xiquets de Tarragona

L'Ajuntament  de Tarragona ha iniciat els treballs de consolidació del mur romà que està a l'interior del solar municipal del carrer de Sant Llorenç on s'ha d'aixecar el nou local dels Xiquets de Tarragona.

Aquest projecte preveu una actuació de sanejament i consolidació d'aquest mur que podria formar part del tancament oriental de la plaça que encerclava el temple d’August. Així, es retiraran morters i elements afegits en èpoques posteriors, que perjudiquen la seva conservació, es netejaran fongs i herbes i s'impermeabilitzarà i consolidarà.

Els treballs són un primer pas per a la construcció posterior del nou local dels de la camisa ratllada. El projecte constructiu del nou edifici haurà d'integrar i posar en valor les restes arqueològiques que s'hi ubiquen.