Gala Premi Mañe i Flaquer Nov 2021

La Fundació IMO realitza revisions oculars gratuïtes a nens amb risc de vulnerabilitat

 

El projecte consisteix a fer revisions als infants en escoles i esplais considerats vulnerables i aplicar tractament o inclús facilitar unes ulleres en els nens o nenes que ho necessitin.

Tenir una bona salut ocular en l'edat adulta és difícil d'aconseguir si no s'han fet revisions i diagnòstics durant la infància, ja que la visió que no es guanya fins als 10 anys ja no es pot recuperar. Per tal de prevenir possibles patologies en l'àmbit de la visió, la Fundació IMO realitza exploracions i tractaments oculars gratuïts en escoles i esplais que estiguin en zones considerades en vulnerabilitat.
Com més aviat es detectin els problemes visuals més efectiu serà el seu tractament, és per això que les campanyes van destinades a nens i nenes de 4 i 5 i se’ls hi realitza dues revisions a l’any. A partir d'aquí, es fa un seguiment durant els anys posteriors dels infants que han mostrat alguna mena de patologia visual. Si és necessari també se'ls hi proporciona unes ulleres o un tractament de manera gratuïta.
La Fundació IMO va néixer fa 4 anys amb l'objectiu de fomentar la cultura preventiva en l'àmbit de la visió donat que el 25% dels nens i nenes que diagnosticaven tenien alguna mena de problema visual.