Un estudi de la URV avalua els riscos de segons quina roba per la pell

Algunes peces de roba podrien representar un risc per a la salut derivat del contacte de les mateixes amb la pell. La constatació l’ha explicitat en un estudi un grup d’investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat la composició de 150 peces de roba, on ha trobat alguns elements potencialment perillosos. Els investigadors alerten especialment sobre la composició de la roba de polièster, generalment vinculada a samarretes esportives. Hi han detectat la presència d’antimoni, en alguns casos per sobre dels límits permesos, un fet que en cas d’usar la peça de roba de forma continuada podria ser potencialment perillós.

En la recerca, els investigadors han estudiat gairebé 30 metalls diferents que contenien els teixits i els seus efectes quan interactuen amb la pell. Tot i que els riscos derivats de l’exposició dèrmica a alguns metalls tòxics tradicionalment sempre han s’han considerat residuals, aquest treball ha posat de manifest elevats nivells de crom en peces de poliamida negres. També ha detectat la presència de nanopartícules de plata i de titani, de les quals encara es desconeixen els efectes tòxics, en altres teixits. Ara, els investigadors volen ampliar el treball.

L’estudi l’han realitzat els investigadors Joaquim Rovira, Martí Nadal, Josep Lluís Domingo i Marta Schumacher, del grup de recerca del centre de tecnologia ambiental alimentària i toxicològica.