Els equips de futbol de Tarragona passaran una avaluació per utilitzar els camps municipals

La junta de govern local ha aprovat una nova mesura de control per evitar abusos de les instal•lacions. És una eina temporal; en 2 anys, el Patronat d'Esports podria assumir la gestió dels equipaments.

Tarragona compta amb 8 terrenys de futbol municipals a Bonavista,Torreforta, La Floresta, Icomar, La Granja, Camp Clar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. A partir d'ara, qui vulgui utilitzar els espais se sotmetrà a un control exhaustiu per especificar l'ús i les hores i entregar tota la documentació formal. Aspectes com la quantitat d'equips de base o femenins i el nombre d'esportistes tarragonins, entre altres, sumaran punts davant una comissió que marcarà les preferències establertes.

Els clubs assumiran la consergeria del camp, així com la neteja i les reparacions menors. S'acaba, a més, amb la comercialització lliure d'espais publicitaris, que passarà a control municipal. També es prohibeixen els usos desvinculats a l'esport i el lloguer incontrolat del terreny.

Les autoritzacions són per un any i prorrogables per un més. Tot seguit, la intenció és que el Patronat assumeixi la coordinació dels camps de la mateixa manera que succeeix amb la resta d'instal•lacions esportives de Tarragona.