El Port de Tarragona injecta 5 milions d'euros als proveïdors davant l'actual crisi

La falta d'ingressos és una de les principals amenaces de les petites i mitjanes empreses que pateixen ara tensions de tresoreria pel fet de no tenir liquiditat i haver de fer front a pagaments de nòmines i impostos. Per apaivagar aquesta situació, alguns agents econòmics del territori han mantingut el pagament a proveïdors, és el cas, per exemple, del Port de Tarragona que ha avançat el pagament de factures.

En aquest primer mes d'estat d'alarma, el Port de Tarragona calcula que ha injectat més de 5 milions d'euros als seus proveïdors per dotar-los de més liquiditat en aquest context d'aturada i crisi sanitària. L'autoritat portuària, del 17 de març fins al 16 d'abril, ha avançat el pagament de 488 factures que han beneficiat 330 empreses. Ho facilita el fet de treballar totalment a mitjançant el sistema de factures electròniques. Amb aquesta mesura, el Port pretén ajudar a mitigar els efectes de la crisi en el teixit empresarial del territori.

Una part important del Port treballa des de casa, però la infraestructura es manté a ple rendiment amb operatives diàries en gairebé tots els tràfics de mercaderies que es consideren essencials en l'actual context de crisi sanitària.