El TSJ insta l'Institut Català de la Salut a proveir de mascaretes als seus treballadors

La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insta a l'Institut Català de la Salut a facilitar a tots els treballadors sanitaris que depenen d'aquest ens els EPIs i EPCs que reclamen per realitzar la seva feina en el context de crisi sanitària actual.

La resolució arriba arran d'una demanda del sindicat de sanitat de Tarragona de la CGT, però també afegeix que aquesta entrega de material de protecció es realitzarà en la mesura que ho permetin les possibilitats actuals. També adverteix que el material s'haurà d'ajustar al grau de risc que cada sanitari hagi d'assumir.

La demanda però, entre altres punts també reclamava tests per a tot el personal sanitari, un punt denegat pel tribunal, que ho justifica argumentant que el ministeri de sanitat no en pot obtenir tants.