José Luís Garcia defensa la necessitat del projecte de la Budellera

A manca de conéixer el redactat final del projecte urbanístic de la Budellera, que podria aprovar-se inicialment a finals d'aquest 2017 o inicis del 2018, aquest dimarts un dels seus principals promotors, José Luís Garcia, ha defensat la seva necessitat, igual que la d'altres plans parcials del POUM. Creu que és l'única manera d'acabar amb l'escalada de preus de l'habitatge a la ciutat de Tarragona

El desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbana de Tarragona actual, i en concret de plans parcials com el projectat a la zona de la Budallera, on s'han de construir més de 4.000 nou habitatges, és essencial per a aturar l'escalada de preus d'aquests a la ciutat, provocada per la manca de sól edificable. Així ho ha defensat aquest dimarts un dels principals promotors del projecte urbaniístic en aquesta zona i vicepresident de la patronal CEPTA José Luís Garcia. Per Garcia, el projecte no es torba paralitzat en cap cas, a l'espera de la resolució dels canvis efectuats en elprojecte en les propers mesos, i s'espera una aprovació inicial del mateix a finals d'aquest 2017 o inicis del 2018.

Garcia ha fet aquestes manifestacions en le marc de la presentació de l'Observatori de la CEPTA sobre el sector de la construcció en el primer semestre d'aquest 2017. En aquest es constata una millora evident del sector pel que fa a la taxa d'ocupació del mateix, que ha augmentat d'una manera que no ho feia des de l'any 2007. expliquen aquest augment dades com l'augment de la compra-venda d'habitatges, que creix en un 20 per cent respecte al mateix període de 2016.

En l'aspecte negatiu, la manca de noves llicències d'obres amb suficient entitat i l'estancament de l'obra pública per part dels governs central i de la Generalitat, no així en els ajuntaments que en els primers sis mesos de l'any ja havien licitat el 60 per cent de tota l'obra pública licitada en tot el 2016