L'Escola Internacional del Camp obre portes abans de l'inici oficial del curs

El centre escolar ha encetat un programa que permet als alumnes aprendre els protocols i rutines que els acompanyaran mentre duri la crisi de la Covid-19.  Més de la meitat de l’alumnat ha aprofitat l’oportunitat per avançar el seu retorn a l’escola.

Des del 2 de setembre l’estampa matinal a les portes de l’Escola Internacional del Camp és la mateixa. Més de 300 alumnes dels 600 que hi estan escolaritzats ja han iniciat la rutina escolar. L’entrada al centre es fa de forma escalonada i per dos accessos. Un pels més petits, que no tenen l’obligatorietat d’usar mascareta, i un altre per la resta d’alumnes del centre, que abraça estudiants des de primària fins a batxillerat. L’Escola Internacional ha apostat per realitzar un programa de benvinguda que ha avançat de forma optativa l’inici oficial del curs amb la voluntat de mantenir la socialització entre els estudiants i de guanyar dies hàbils mentre la Covid-19 ho permeti.

De fet, el curs passat l’escola ja es va mantenir oberta fins el 3 de juliol i ha programat activitats durant l’agost. Asseguren, des del centre que el final de curs passat els va servir d’experiència per aprendre i consensuar protocols sanitaris que ara els alumnes i docents ja han interioritzat i que tenen un objectiu clar.

Per garantir aquesta continuïtat educativa l’Escola Internacional també contempla la possibilitat de realitzar classes telemàtiques si la situació sanitària o l’aparició d’un cas obligués a confinar un grup d’alumnes. La primera aposta però, es concentra a garantir l’escolarització presencial gràcies a un estricte control sanitari i d’higiene que concentra els esforços en la protecció individual de l’alumnat.

En total, l’Escola Internacional del Camp contempla una vintena de protocols anti-covid. Protocols que afecten també a proveïdors i pares, i que tenen com a principal objectiu evitar que el virus entri a l’edifici.