Salou flexibilitza el pagament d'impostos

El govern de l’Ajuntament de Salou flexibilitzarà els terminis i tràmits per fer els pagaments de tributs, impostos i taxes municipals. Són un seguit de mesures fiscals que pretenen minimitzar els efectes de la COVID-19 en el teixit empresarial i en el conjunt de la ciutadania.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica i la taxa de guals es podrà pagar fins al 15 de setembre, data en què també finalitzarà el termini per pagar l’IBI i la taxa de residus.

Les taxes per a les terrasses i la recollida de residus al comerç queden exemptes de pagament pel tancament temporal d’aquests establiments.

Per altra banda tampoc es liquidaran les taxes dels serveis que s’han deixat d’oferir com els del pavelló, la piscina o l’escola de música.