Pica Lletres 2019. Capítol 9

Avui concursen el grup A del Col·legi Claret de Valls i el grup B de l'Escola Elisabeth de Salou. Qui dels dos quedarà més amunt al pica-rànquing?

Programes més recents a TAC12