El polígon logístic de Montblanc s'adapta per atreure empreses més grans

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona ha aprovat una modificació del planejament del futur polígon logístic de Montblanc que projecta l’empresa pública CIMALSA. Es tracta d’uns canvis per posar al mercat parcel·les més grans de les previstes.

El planejament del LOGIS Montblanc s’adapta per facilitar l’arribada de grans empreses al futur polígon logístic que ha de construir CIMALSA. Els canvis, fonamentalment, s’apliquen perquè les naus que s’hi instal·lin siguin més grans de les que es preveien inicialment.

Si fa uns anys es preveien espais d’uns 10.000 m2, ara la demanda s’enfila per sobre de 50.000 m2 i fins als 200.000. D’aquesta manera, com ja va avançar TAC12, s’afavorirà que aquest polígon de la Conca de Barberà es divideixi entre menys empreses, però d’unes dimensions més importants.

De fet, CIMALSA ja fa un any que està comercialitzant els terrenys, com a pas previ a urbanitzar aquests terrenys situats entre la Nacional 240 i la línia fèrria d’alta velocitat perquè CIMALSA. La modificació que ara s’ha aprovat és una reordenació interna del polígon, però no altera els paràmetres urbanístics generals. Amb els canvis, també es permet desplaçar les línies elèctriques d’alta tensió.

D'altra banda, la comissió d'urbanisme també ha aprovat la construcció de la nova planta de tractament de resta al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà, ubicat a l'Espluga. Una actuació que també ampliarà les instal·lacions de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals. Les obres tindran un cost d'1,9 milions d'euros, tot i que el projecte en conjunt s'enfila fins als 3,6.