Descobreixen un nou dipòsit al jaciment de Mas dels Frares

L'equip de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i de la URV segueix treballant en la recerca arqueològica al jaciment rural de Mas dels Frares. En les campanyes de 2019 i 2020 ja es va constatar que era una vil·la senyorial i s'hi van trobar restes d'un magatzem agrícola amb grans tenalles.

A punt de tancar la campanya d'excavació d'aquest estiu presenten novetats rellevants al seu estudi. Han descobert un nou dipòsit de decantació, es tracta d'aquest espai tancat on arribava el resultat de premsatge de vi i es feia una primera separació entre la part líquida i sòlida del raïm. Aquest recinte estava fet amb murs de pedra morter que impermeabilitzava les parets.

La descoberta d'enguany, just al costat de la gran sala de funció termal, fa que el jaciment tingui un doble ús termal i vitivinícola.

mas dels frares2

Els investigadors esperen poder continuar l'any vinent amb l'excavació, i descobrir que hi ha més enllà de la canalització del vi i saber com finalitza el procés de premsatge. Un dels altres treballs d'aquest estiu ha estat continuar una estratègia de petits sondejos al terreny de sota les vinyes de vi de la per traçar l'abast del jaciment.

La campanya d'aquest estiu ha comptat amb la participació de 15 estudiants que han fet tasques d’excavació i dibuix arqueològic.