Pla Parcial per crear noves empreses a Constantí

Pas endavant important per la instal·lació de noves empreses al Polígon de Constantí. Aquest dijous el Ple Municipal aprovarà provisionalment el Pla Parcial que permetrà urbanitzar els terrenys d'IOSA i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, per industrialitzar-los a curt termini. L'actuació està pendent d'urbanització des que el 2006 es va aprovar inicialment la proposta a la Junta de Govern local del consistori.

La urbanització tindrà un cost de 3,2 milions d'euros i els assumiran íntegrament els titulars de la finca d'on sortirà un solar industrial d'11mil metres quadrats, també una zona d'equipaments de 8mil metres quadrats, parcs i jardins i un 10% de l'aprofitament per l'Ajuntament. Segons l'alcalde els terrenys són d'especial interès per la indústria logística, probable candidata a instal·lar-se, pel seu tamany i ubicació.

El mes de juny l'Ajuntament de Constantí i els propietaris dels terrenys van signar un conveni amb el Departament de Territori de la Generalitat com a pas previ a la presentació del text refós del Pla Parcial que iniciarà el procés habital d'aprovació.