Què és la gentrificació turística i quins efectes té?

 

El turisme té més presència al Camp de Tarragona a mesura que ens acostem a l'estiu. Els efectes d'aquest sector econòmic són sempre un tema de debat i nosaltres ens hem volgut aturar un moment per conèixer a fons el concepte de gentrificació turística.

Es tracta d'un fenomen que canvia la vida tradicional dels barris per satisfer les necessitats temporals dels visitants. Un dels àmbits que més se'n ressent és el de l'habitatge i Generalitat i ajuntaments treballen de fa temps per adaptar-se a aquesta realitat.