El 25% dels lloguers a la demarcació de Tarragona es fan en negre

Una mica més de 2 de cada deu lloguers de la demarcació de Tarragona es fan en negre, sense declarar. De fet, el percentatge és lleugerament superior. Un estudi dels tècnics d'Hisenda desvela que el 25% dels contractes són submergits.

És la segona demarcació catalana amb major frau, en aquest sentit, només superada per Lleida, on són 3 de cada 10 pisos en negre. Això no inclou, però, els pisos turístics. La tendència d'aquests casos, en general, va a la baixa i no es considera un percentatge alt. Els tècnics d'Hisenda consideren que és fàcil de detectar rastrejant les transferències econòmiques o els consums d'electricitat.

Amb aquest exercici també s'han detectat produccions de droga en habitatges i autònoms sense declarar. En qualsevol cas, tornant als lloguers en negre, la majoria d'aquests arrendadors són pensionistes. Tot plegat s'ha donat a conèixer aquesta setmana al congrés del Sindicat de Tècnics d'Hisenda Gestha celebrat aquesta setmana a l'Hospitalet de Llobregat.