La química obre la porta a establir més límits als contaminants arreu d'Europa

Els resultats de la prova pilot del mesurament en continu de l'1,3-Butadiè al Morell situen la presència d'aquest compost orgànic volàtil per sota de la mitjana anual recomanada. Per primera vegada, durant el 2022 es van recopilar valors cada mitja hora amb la pretensió de poder detectar puntes de contaminació. Seguint el valor recomanat al Canadà, la mitjana mensual va superar els límits els mesos de març, juny i novembre. Mentrestant, analitzant tots els registres diaris s'observa que només un 2% de les mostres van superar els 20 micrograms per metre cúbic, que és l'indicador que existeix per avaluar les puntes d'un altre compost, el Benzè. Un 8% de les mostres van oscil·lar entre els 2 i els 20 micrograms. 

EL BUTADIÈ EN CONTINU TAMBÉ ES MESURARÀ A CONSTANTÍ

La prova pilot que s'ha fet al Morell, s'ampliarà enguany a Constantí. Mentrestant, l'Observatori de la Qualitat de l'Aire ja ha completat 4 exercicis d'estudi amb mesuradors passius en 22 punts. Les poblacions de l'entorn de la indústria petroquímica són les que presenten pitjors resultats, si bé els valors mitjans del Benzè i el Butadiè continuen per sota dels límits permesos.

A Constantí és on hi ha una concentració més alta de compostos orgànics volàtils. Tenint en compte la seixantena de contaminants que s'estudien, la qualitat de l'aire és semblant a la de Barcelona, si bé la població del Tarragonès registra alguns episodis puntuals pitjors. Al Serrallo, on la mitjana anual és inferior, s'han detectat els pics més alts, sobretot, durant el setembre que podria estar relacionat amb la fuita a l'empresa Asesa

LES MITJANES NO SUPEREN ELS LÍMITS LEGISLATS O RECOMANATS

web AEQT

Si ens fixem en la presència del Benzè, derivat dels combustibles, totes les poblacions se situen lluny dels 5 micrograms cúbics que és el que marca la normativa. A Constantí, on la presència és major, les puntes arriben als 2 micrograms.

En el cas de l'1-3-Butadiè, Constantí i al Morell freguen, de mitjana, el límit recomanat i els pics observats al Morell dupliquen el valor de referència del Canadà. Puntualment, també se supera a Constantí, la Pobla de Mafumet, Campclar i al complex educatiu de la Laboral. Sobre la falta de legislació en alguns contaminants, les empreses químiques veurien amb bons ulls ampliar el marc normatiu.

L'Observatori de la Qualitat de l'Aire està impulsat per Repsol, amb el suport de l'AEQT, la coordinació de l'Institut Cerdà i la direcció científica de la URV.