El transport públic no s'ha recuperat del tot

El transport públic al Camp de Tarragona va guanyar un 28% d'usuaris l'any passat respecte al 2021 i es va apropar als 19 milions de viatges en total. Malgrat la important recuperació, no s'assoleixen els valors previs a la pandèmia.

Les xifres del 2022 suposen el 86% dels viatges del 2019, que va ser un exercici de rècord, i les vendes continuen sent un 16% inferiors. Això sí, totes les comparatives amb el 2021 són millors. Tots els títols de transport han crescut, especialment, el T-MES i el T-50/30.

En aquest balanç hi ha una peculiaritat, ja que a partir del setembre es van aplicar descomptes i es van traduir en un augment de vendes durant el darrer quadrimestre. Tot i això, aquests incentius per fomentar el transport públic no van ser suficients per consolidar el mateix volum de vendes del tram final del 2019.