Puja el preu de la tòfona pel descens de producció

La temporada de la tòfona s’ha iniciat enguany amb males previsions a causa dels cops de calor dels mesos d’estiu i els canvis de temperatura que s’han traduït en poc producte. És el cas de l’empresa TuberConca, on la producció ha patit una davallada significativa en comparació a anys anteriors.

Una situació que no és única de la comarca sinó que es fa extensiva al territori arribant a la reducció de 50% de la producció en alguns casos. Es tradueix en la pujada de preus significativa. Aquesta falta de tòfones ha portat els productors a no poder satisfer la demanda habitual dels restaurants de la zona.