La refineria de Repsol inicia divendres la parada més important de la història

Des d'aquest 23 de setembre, les unitats de combustible de Repsol estaran aturades durant gairebé dos mesos. És la parada de manteniment de major abast en la història de la refineria, per la seva durada i per les quantitats econòmiques.

Es destinaran 70 milions d'euros en inversions i 30 milions més en tasques de manteniment. En aquest sentit, les xifres econòmiques no han estat al marge de l'impacte de la inflació que ha elevat la despesa en manteniment en prop d'un 10%.

Ja fa uns 2 anys que s'està organitzant l'aturada i s'ha anticipat producció per poder cobrir la demanda durant els 53 dies d'interrupció. Hi treballaran, de mitjana, unes 2.900 persones amb puntes que poden arribar a les 3.700.

REDUCCIÓ EMISSIONS CO2Repsol.jpg

 

La parada, sobretot, serveix per inspeccionar els equips i introduir millores per ser més competitius. Un dels grans objectius que es persegueix és l'eficiència energètica. Pel que fa a la reducció de les emissions de CO2, s'estima un estalvi de 32.000 tones anuals del milió de tones que emet cada any la refineria. La meta és baixar les emissions al voltant d'un 10% de cara al 2025. De fet, alguns dels canvis permetran gastar menys gas, un estalvi rellevant en l'actual context inflacionari.

La parada a Repsol és especialment complexa perquè s'actuarà en una columna de 40 metres d'alçada de la unitat de destil·lació. Es buidarà, es renovaran els equips i es recobrirà l'interior amb una capa de metall per protegir la torre contra la corrosió dels elements químics. Una de les novetats en les inspeccions serà la utilització de nous dispositius com robots, que eviten que un operari hagi d'accedir a l'interior dels equips.

NO ES PREVEUEN FLAMERADES IMPORTANTS

Parada Repsol

A diferència de les parades sobtades, en aquest cas, com que és programada Repsol no preveu flamerades importants a les torxes, ja que les unitats han baixat la producció progressivament. En aquest sentit, la companyia també explica que s'ha treballat per minimitzar l'impacte i garantir la seguretat.

El manteniment de la refineria de les pròximes setmanes es fa per a un cicle de 6 anys, és a dir, que a finals d'aquesta dècada es programarà una parada. Abans, el 2024 serà el torn d'aturar la unitat de química derivada.