El director de BASF presidirà el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat

El director de BASF, Carlos Navarro, és el nou president del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat. Es tracta d'una associació empresarial integrada per grans companyies que aposten pel creixement sostenible, tant des del punt de vista econòmic, com social i ambiental.

Integra marques com Endesa, Iberdrola o Fomento de Construcciones y Contratas. Carles Navarro és des del 2016 el director general de BASF Espanyola i màxim responsable de les activitats a la península.