S'activen les baixes automàtiques per a malalts amb símptomes de Covid

Des d'aquest dimecres, Salut recupera les baixes laborals automàtiques per persones amb símptomes compatibles amb la Covid per evitar que hagin d'acudir als centres d'atenció primària. El tràmit es pot fer, a través d'internet, des de la meva salut i no es requerirà cap test positiu.

Si és un malalt lleu, només caldrà que ompli un formulari que trobarà a l'aplicació de la Meva Salut o bé a citasalut.gencat.cat i on haurà d'explicar què li passa. En canvi, no haurà de presentar una prova positiva de Covid. Se li generarà la baixa per 5 dies i superat aquest període rebrà l'alta, també de forma automàtica.

El nou mecanisme entra en funcionament coincidint amb una setena onada de la pandèmia, que comença a perdre força, però que ha augmentat el nombre de baixes un 84,5% durant les darreres 4 setmanes. Així Salut pretén agilitzar els tràmits i, sobretot, no sobrecarregar l'atenció primària. Ara bé, com que el pacient introduirà els seus símptomes al formulari web, podrà ser citat pel metge de referència si ho considera necessari.

El sistema de baixes automàtiques entra en funcionament sense una data de caducitat clara. Es retornarà al mecanisme habitual quan es detecti un descens clar de les atencions i les baixes associades a insuficiències respiratòries.