L'atur més baix dels darrers 14 anys

PANTALLA ATUR JUNY

Tarragona té ara per ara la dada d'aturats més baixa a Tarragona dels darrers 14 anys. El mes de juny ha culminat la recuperació de llocs de treball i per trobar una xifra millor ens hem de remuntar fins al setembre del 2008. 

La demarcació baixa dels 41.000 aturats i, per primera vegada, també millorem la situació que es vivia el juny del 2019, abans de la pandèmia. Percentualment, la recuperació perd força, però l'atur es redueix pràcticament un 23% en un any i respecte al maig disminueix un 3%.

A Catalunya i al conjunt de l'Estat, ho veuen, la tendència és similar i també s'han registrat xifres històriques, en clau positiva, aquest mes de juny.

Més enllà del miratge del juny del 2019, hem de saltar 14 anys enrere per obtenir un resultat similar. El novembre i l'octubre del 2008 començava a guanyar força la destrucció de llocs de treball a causa de la crisi financera i és que des del setembre d'aquell any ens hem mantingut sempre per damunt dels 40.000 aturats.

PIMEC ASSENYALA L'ALTA TAXA D'ATUR I LA DIFICULAT PER COBRIR VACANTS

Tot i això, organitzacions com PIMEC adverteixen que si bé en nombres absoluts estem millor, cal tenir en compte que són dos contextos diferents i, alhora, que la taxa d'atur segueix sent alta.

Si deixem de banda la mirada històrica, aquest mes de juny, han millorat tots els sectors, excepte de l'agricultura. Torna a ser l'àmbit dels serveis qui lidera la reducció, per bé que concentra la principal bossa de persones que busquen feina. I aquí la contradicció perquè al sector li està costant trobar treballadors per aquest estiu.

La millora de l'atur en general s'explica, per un costat, a la recuperació que venim arrossegant de la pandèmia, però també pel mercat de treball estacional, que genera més ocupació durant l'estiu.