Vigilància a la campanya de la sega per reduir riscos

Per actuar ràpidament en cas d'incendi, efectius dels Agents Rurals i de les Agrupacions de Defensa Forestal vigilen els camps on s'està segant. Sobretot, ho fan els dies amb altes temperatures quan l'activitat agrícola genera més risc d'incendi.

Els voluntaris de les ADF acompanyen els pagesos que estan segant, quan el risc d'incendi és més elevat, amb l'objectiu de tenir una resposta ràpida, si l'activitat agrícola produeix un foc. A més d'ells, l'operatiu de vigilància de la campanya de la sega activa també efectius dels Agents Rurals i del Grup Especialitzat en Prevenció d'Incendis Forestals. Els dispositius es despleguen de forma estratègica a les zones amb més potencial de patir un incendi.

Enguany, la campanya de la sega va començar coincidint amb un juny molt calorós i que va provocar l'avançament de l'activitat. De fet, el millor moment per collir els cereals és quan la humitat és més baixa i això, per contra, acostuma a coincidir amb els dies amb un risc d'incendis més elevat. També per minimitzar els riscos, els pagesos han de revisar la maquinària i evitar les hores de més calor o bé al migdia allunyar-se de les zones pròximes a la massa forestal.